Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1295

I C 2/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-03-21

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 2/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska Protokolant: Magdalena Pukszta po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2017 roku, w S. , na rozprawie, sprawy z powództwa J. G. przeciwko A. A. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. na rzecz powódki J. G. kwotę 3 147 (trzech tysięcy stu czterdziestu siedmiu) złotych i 2
Czytaj więcej»

I C 18/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 18/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Joanna Morawska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Agio Wierzytelności (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko J. B. o zapłatę I.zasądza od pozwanego J. B.
Czytaj więcej»

I C 20/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-12-08

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 20/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska Protokolant: Łukasz Czapraga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2016 roku, w S. sprawy z powództwa E. K. przeciwko R. G. o przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje pozwanemu R. G. , aby przywrócił powódce E. K. posiadanie nieruchomości położon
Czytaj więcej»

I C 23/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-03

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 23/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 lipca 2018r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anita Wolska Protokolant : Klaudia Czech po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2018r. w S. sprawy z powództwa A. B. przeciwko Gminie M. S. – Prezydent Miasta S. o ustalenie I ustala, że wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieru
Czytaj więcej»

I C 38/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-05-21

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 38/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 25 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dagmara Gałuszko Protokolant:Joanna Wasiura po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. S. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko L. D. - o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego L. D. na rzecz powoda M. S. kwotę 20 760 zł (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 41/15

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 41/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Julia Ratajska Protokolant: Magdalena Kurzawa po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko K. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. Ś. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 224,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy) z odse
Czytaj więcej»

I C 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-02

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 47/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 8 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Jastrzębski Protokolant: Pamela Wolska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko T. G. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.600 zł (trzy tys
Czytaj więcej»

I C 49/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin– Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Romanowski Protokolant : Patrycja Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2015 r. w S. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. K. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 49/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 listopada 2013 r. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. wniosło o zasądzenie od pozwanego A. K. (1) kwoty 7.500,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 października 2012 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 13 kwietnia 2012 r. na parkingu przy ul. (...) w S. A. K. (1) , kierując samochodem m
Czytaj więcej»

I C 50/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-07-18

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 50/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Jakub Szpak po rozpoznaniu w dniu 04 lipca 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa A. société anonyme z siedzibą w S. ( Francja) działający poprzez (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w W. przeciwko J. N. (1) o zapłatę orzeka: oddala powództwo. SSR Anita
Czytaj więcej»