Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1076

I C 47/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-08

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 47/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 8 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Jastrzębski Protokolant: Pamela Wolska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko T. G. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.600 zł (trzy tys
Czytaj więcej»

I C 49/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-05

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin– Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Romanowski Protokolant : Patrycja Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2015 r. w S. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko A. K. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu.
Czytaj więcej»

I C 49/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 49/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 7 listopada 2013 r. Towarzystwo (...) Spółka Akcyjna w W. wniosło o zasądzenie od pozwanego A. K. (1) kwoty 7.500,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 października 2012 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 13 kwietnia 2012 r. na parkingu przy ul. (...) w S. A. K. (1) , kierując samochodem m
Czytaj więcej»

I C 67/15

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2015-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 67/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska Protokolant: Patrycja Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2015 roku, w S. sprawy z powództwa J. M. przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 79/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 79/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Monika Flejszar po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) nad O. ” w S. przeciwko P. K. o zapłatę I.oddala powództwo. II. zasądza od powoda Spółdzielni Mieszkaniowej (...) nad O. ” w S. na rzecz pozwanego
Czytaj więcej»

I C 96/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-22

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 96/16 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2018r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Klaudia Czech po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko S. B. o zapłatę I.zasądza od pozwanego S. B. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 7.019
Czytaj więcej»

I C 136/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-06

Data publikacji: 2018-10-30

trafność 100%

Sygn. akt I C 136/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Monika Koza po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. przeciwko S. A. o zapłatę I.oddala powództwo w pozostałej części. II. zasądza od pozwanego S. A. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka
Czytaj więcej»

I C 238/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 238/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin–Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Romanowski Protokolant : Bartłomiej Katarzyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. w S. w sprawie z powództwa G. Ż. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z si
Czytaj więcej»

I C 245/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 245/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Romanowski Protokolant : Patrycja Ostrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. w S. sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko J. R. i P. R. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych J. R. i P. R. na rz
Czytaj więcej»

I C 302/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-09-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 302/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Julia Ratajska Protokolant: Patrycja Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda K. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 617 zł (sześćset sie
Czytaj więcej»