Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1070

II C 2116/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt II C 2116/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka Protokolant: Ewa Żurawska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko M. K. - o zapłatę I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postepowaniu nakazowym z 15 kwietnia 2016 r
Czytaj więcej»

II C 2176/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-10-09

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt II C 2176/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 19 września 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka Protokolant: Amelia Kulok po rozpoznaniu w dniu 19 września 2017 r. S. na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. o roszczenia z umów bankowych innych I zasądza od pozwanej M. K. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcy
Czytaj więcej»

II C 2330/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-12-05

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt II C 2330/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 8 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Radkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Edyta Jarmołowicz po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. S. na rozprawie sprawy z powództwa Bank (...) S.A. w W. przeciwko M. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. K. na rzecz Bank (...) S.A. w W. kwotę 20.318,97 zł (dwadz
Czytaj więcej»

II C 2338/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-07-21

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt II C 2338/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 6 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Pasieka - Paczek Protokolant: apl. a. o. Rafał Bugajski po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2017 r. S. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. przeciwko D. P. , A. P. , P. P. - o opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanym D. P. , A. P. i P. P.
Czytaj więcej»

II C 2411/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-10-29

trafność 100%

Sygnatura akt II C 2411/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 18 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Matias - Smolińska Protokolant: sekr. sądowy K. R. - S. po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. S. na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w P. przeciwko B. K. - inne bez symbolu i o symbolu wyżej niewymienionym oddala powództwo. Sygn. akt II C 2411/16
Czytaj więcej»

II Ns 190/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II Ns 190/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Matusiak Protokolant: Katarzyna Jackowska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z wniosku R. H. (1) z udziałem Z. H. , R. H. (2) , E. C. , W. W. , P. Z. o stwierdzenie nabycia spadku po Z. H. postanawia: I stwierdzić, iż spadek po Z. H. , zmarłym w dniu 31 maja 2001 r.
Czytaj więcej»

II Ns 1552/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II Ns 1552/13 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Sobecka Protokolant: Anastazja Siwek po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z wniosku A. G. z udziałem R. K. , M. K. , J. M. , D. K. , T. K. (1) o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: 1 stwierdza, ze spadek po T. K. (2) zmarłym dnia 26 marca 2013r. w S. , ostatnio zamies
Czytaj więcej»

II Ns 1618/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-09-17

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: II Ns 1618/16 POSTANOWIENIE Dnia 17 września 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Radkiewicz Protokolant: starszy sekretarz sadowy Edyta Jarmołowicz po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z wniosku (...) sp. z o.o. w P. z udziałem D. M. o zasiedzenie służebności przesyłu I stwierdza, że Grupa (...) S.A. z siedzibą w P. nabyła z dniem 12 września 2004r. p
Czytaj więcej»

II Ns 1673/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-06-18

Data publikacji: 2019-01-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II Ns 1673/12 POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 roku, w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. M. i J. M. przy udziale (...) Spółki akcyjnej o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie UZASADNIENIE W dniu 31 maja 2012 roku wnioskodawcy wystąpili z wnioskiem o us
Czytaj więcej»

II Ns 2367/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-09-26

trafność 100%

Sygn. akt: II Ns 2367/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Sobecka Protokolant: sekr. sądowy M. banuch po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z wniosku I. S. z udziałem Z. S. (1) o podział majątku wspólnego postanawia: 1 ustala, że w skład majątku wspólnego I. S. i Z. S. (1) wchodzi: a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mi
Czytaj więcej»