Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1092

III C 152/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Sygnatura akt III C 152/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Suchecka Protokolant:sekretarz sądowy Joanna Schultz po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu (...) spółki z o.o. w S. przeciwko Gminie M. S. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego I ustala z dniem 1 styczn
Czytaj więcej»

III C 167/12

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Sygn. akt III C 167/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: sekr. sądowy Anna Gnidzińska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. przeciwko M. Z. , P. Z. i D. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanych M. Z. i P. Z. solidarnie na rzecz powódki Spółdzieln
Czytaj więcej»

III C 169/15

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-06

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 169/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Szymon Stępień Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Dunaj po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Szkoły Wyższej C. B. w S. przeciwko K. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz powódki (...) Szkoły Wyższej C. B. w S. kw
Czytaj więcej»

III C 169/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 169/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 roku wydanego w postępowaniu uproszczonym Pozwem z dnia 15 lipca 2014 roku powód S. Szkoła Wyższa C. B. w S. zażądał zasądzenia od pozwanego K. K. na swoją rzecz kwoty 1.666,14 złotych z odsetkami i kosztami procesu. W uzasadnieniu podał, że pozwany był studentem tej uczelni, lecz nie uiścił czesnego za okres od października 2011 roku do lutego 2012 roku w wysokości po 220 złotych za każdy miesiąc, do której to kwoty zostały dolic
Czytaj więcej»

III C 169/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-05-16

Data publikacji: 2018-06-19

trafność 100%

Sygn. akt III C 169/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: sekr. sąd. Anna Gnidzińska po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa I. D. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwu (...) w W. na rzecz powódki I. D. kwotę 738 zł (siedemset trzydzieści osiem
Czytaj więcej»

III C 172/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 172/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 września 2015 roku wydanego w postępowaniu zwykłym Powód Syndyk masy upadłości (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w W. w upadłości likwidacyjnej pozwem z 14 lutego 2014 roku zażądał zasądzenia od pozwanej M. P. (1) na swoją rzecz kwoty 12.295 złotych z odsetkami ustawowymi oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu. W uzasadnieniu podał, że strony zawarły umowę najmu części nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, położ
Czytaj więcej»

III C 175/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-09-11

Data publikacji: 2018-11-20

trafność 100%

Sygn. akt: III C 175/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Szymon Stępień Protokolant: Adrianna Szczodrowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko V. L. Towarzystwu (...) Spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego V. L. Towarzystwa (...) Spó
Czytaj więcej»

III C 180/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-08-14

Data publikacji: 2018-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 180/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Szymon Stępień Protokolant: Adrianna Szczodrowska po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2018 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Centrum Spółki akcyjnej w W. przeciwko (...) Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w S. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 15.940,80
Czytaj więcej»

III C 191/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Sygn. akt: III C 191/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: Patrycja Frątczak po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko E. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. W. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedz
Czytaj więcej»

III C 196/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Sygn. akt III C 196/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: apl. adw. Karolina Werema po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Z. L. przeciwko R. M. o zapłatę i z powództwa wzajemnego R. M. przeciwko Z. L. o zapłatę I z powództwa głównego: 1. zasądza od pozwanego – powoda wzaje
Czytaj więcej»