Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1343

III C 996/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-09-27

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Sygnatura akt III C 996/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 5 września 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Suchecka Protokolant:sekretarz sądowy Joanna Schultz po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. w Szczecinie sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o naprawienie szkody I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. S. kwotę 1618,
Czytaj więcej»

III C 997/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-04-05

trafność 100%

Sygnatura akt III C 997/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 24 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Magdalena Głogowska Protokolant: Marika Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powod
Czytaj więcej»

III C 1004/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-01-23

Data publikacji: 2017-02-15

trafność 100%

Sygnatura akt III C 1004/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 4 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Suchecka Protokolant: sekretarz sądowy Joanna Schultz po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. - o spory na tle ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu wypa
Czytaj więcej»

III C 1011/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-10-12

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Sygn. akt: III C 1011/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Suchecka Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Schultz po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. w Szczecinie sprawy z powództwa J. W. przeciwko S. R. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II nakazuje pobrać od powoda J. W. kwotę 141,23 zł ( sto czterdzieści jeden złotych dwadz
Czytaj więcej»

III C 1019/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 1019/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Szymon Stępień Protokolant: sekr.sąd. Agnieszka Dunaj po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko M. G. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

III C 1024/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Sygn. akt III C 1024/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział III Cywilny, w składzie: Przewodniczący – SSR Magdalena Głogowska, Protokolant: Patrycja Frątczak, po rozpoznaniu w dniu 08 lutego 2016 r. w Szczecinie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko R. K. o zapłatę, I zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powódki (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej z s
Czytaj więcej»

III C 1019/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-20

Data publikacji: 2015-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 1019/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 23 czerwca 2015 roku wydanego w postępowaniu uproszczonym Pozwem z dnia 24 marca 2014 roku powód (...) (...) zażądał zasądzenia od pozwanej M. G. na swoją rzecz kwoty 1.720,83 złotych z ustawowymi odsetkami od tej kwoty oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu. W uzasadnieniu podał, że pozwana zawarła bankiem (...) S.A. umowę kredytu odnawialnego. Wskazał, że pozwana nie uregulowała swojego zobowiązania w wysokości wskazanej w pozwie, co wynika z
Czytaj więcej»

III C 1027/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-07-10

trafność 100%

Sygn. akt III C 1027/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: aplikant aplikacji sędziowskiej Przemysław Kowalski po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa Budownictwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. W. o zapłatę oddala powództwo. S
Czytaj więcej»

III C 1041/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-05

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt III C 1041/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 5 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Suchecka Protokolant:sekretarz sądowy Joanna Schultz po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) front w S. przeciwko A. S. - o wydanie rzeczy ruchomej ( art. 222 § 1 kc ) I odda
Czytaj więcej»

III C 1046/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-02-23

trafność 100%

Sygn. akt III C 1046/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział III Cywilny, w składzie: Przewodniczący – SSR Magdalena Głogowska, Protokolant: Patrycja Frątczak, po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2016r. w Szczecinie, na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko M. S. ( S. ) o zapłatę, I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K.
Czytaj więcej»