Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1320

III C 1959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-07

Data publikacji: 2015-10-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 1959/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 września 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Sobecka Protokolant: sekr. sądowy Marika Banuch po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko D. S. o zapłatę 1 Powództwo oddala.
Czytaj więcej»

III C 2094/13

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 2094/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Sobecka Protokolant: sekr. sądowy Marika Banuch po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S. przeciwko J. L. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 1 689 zł (tysiąc sześćs
Czytaj więcej»

III C 2094/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt III C 2094/13 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w S. wniósł o zasadzenie od pozwanego R. L. kwoty 1689 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 lipca 2012r. oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, iż pozwany jest zobowiązany do zapłaty składki z polisy ubezpieczeniowej, gdyż powód wykonał swoje zobowiązanie świadcząc ochronę z tytułu ubezpieczenia, zaś pozwany nie uiścił składki. Powód wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż ni
Czytaj więcej»

III C 2219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Sygn. akt III C 2219/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Marta Sawicka-Grab Protokolant:praktykant Angelika Kalmus po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa A. L. przeciwko S. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. P. na rzecz powoda A. L. kwotę 8500 (osiem tysięcy pięćset) złotych wraz z ustawow
Czytaj więcej»

III C 2275/12

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 2275/12 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Sobecka Protokolant: sekr. sądowy Marika Banuch po rozpoznaniu w dniu 16 września 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa A. N. przeciwko I. F. o zapłatę 1.zasądza od pozwanej I. F. na rzecz powoda A. N. kwotę 4 022,10 zł (cztery tysiące dwadzieścia dwa złote dziesięć groszy)
Czytaj więcej»

III C 2221/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-01-21

trafność 100%

Sygnatura akt III C 2221/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Irma Lorenc Protokolant: sekretarz sądowy Anna Gnidzińska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa K. G. i W. G. przeciwko W. D. (1) i W. D. (2) o zapłatę I zasądza od pozwanych W. D. (1) i W. D. (2) solidarnie na rzecz powodów K. G. i
Czytaj więcej»

III C 2275/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-10-09

Data publikacji: 2015-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn.akt III C 2275/12 UZASADNIENIE Powód A. N. wniósł o zasądzenie od pozwanej I. F. kwoty 4022,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 1230 zł od dnia 8 maja 2012r. , zaś od kwoty 2792,10 zł od dnia 27 grudnia 2011r. Nadto wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 15 czerwca 2010r. zawarł z pozwaną umowę, na mocy której pozwana zleciła mu przygotowanie wniosku o uzyskanie pomocy finansowej na adaptację i wyposażenie lokalu pod salę zabaw w B.
Czytaj więcej»

III C 2340/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt III C 2340/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Marta Sawicka-Grab Protokolant:Agnieszka Dunaj po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko G. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego G. T. na rzecz powoda M. K. kwotę (...) ( cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć ) zło
Czytaj więcej»

III C 2628/13

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: III C 2628/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Szymon Stępień Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Dunaj po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2015 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa J. W. przeciwko W. K. i J. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. W. na rzecz pozwanych W. K. i J. K. kwoty po 1.217 zł (
Czytaj więcej»

III C 2628/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-15

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III C 2628/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 4 sierpnia 2015 roku wydanego w postępowaniu zwykłym Powód J. K. pozwem z dnia 6 maja 2013 roku zażądał zasądzenia od pozwanych W. K. i J. K. solidarnie na swoją rzecz kwoty 8.000 złotych wraz z odsetkami oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu. W uzasadnieniu wskazał, że strony zawarły umowę o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wykorzystywanego jako pensjonat, położonego w R. za wynagrodz
Czytaj więcej»