Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1318

I C 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-04-09

Data publikacji: 2019-08-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Małgorzata Andrzejkowicz Protokolant: st. sek. sąd. Anna Czaban po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r. na rozprawie w S. sprawy z powództwa T. K. , J. K. przeciwko M. J. , E. K. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 28 października 2015 r. w całości; II zasądza solidarnie od pozwanych M.
Czytaj więcej»

I C 448/15

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 448/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Julia Ratajska Protokolant: protokolant Patrycja Paszek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa D. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda D. B. kwotę 1,600 zł (t
Czytaj więcej»

I C 448/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 448/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 09.03.2015 roku powód D. B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 02.09.2012 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu powód, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, podniósł, że w dniu 28.07.2012 r. doszło do zdarzenia, w wyniku kt
Czytaj więcej»

I C 457/14

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 457/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Julia Ratajska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Czerwińska po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2015 r. w Szczecinie sprawy z powództwa E. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda E. M. kwotę 12.000 zł (
Czytaj więcej»

I C 488/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-12-14

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 488/17 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Aneta Siemaszko po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. przeciwko A. D. o zapłatę I.zasądza od pozwanej A. D. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. kwotę 1
Czytaj więcej»

I C 498/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-12-11

Data publikacji: 2019-03-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 498/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2018r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Aneta Siemaszko po rozpoznaniu w dniu 04 grudnia 2018r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą na Malcie przeciwko P. T. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. SSR Anita Wolska Sygn. akt I C 498/18 upr UZASADNIENIE Powód (...) Ltd z siedzibą na Malcie
Czytaj więcej»

I C 516/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-11-05

Data publikacji: 2020-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 516/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 listopada 2019r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anita Wolska Protokolant: Aneta Siemaszko po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. O. o zapłatę I.zasądza od pozwanej A. O. na rzecz powoda (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 10.736 zł ( dzi
Czytaj więcej»

I C 525/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 525/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 17 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dariusz Jastrzębski Protokolant: Magdalena Pukszta po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. przeciwko K. W. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego K. W. (1) na rzecz powódki (...) Spółdzielni Mieszkaniow
Czytaj więcej»

I C 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-09-10

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Sygnatura akt I C 610/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Jastrzębski Protokolant: Pamela Wolska po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa W. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda W. G. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z
Czytaj więcej»

I C 611/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-04-03

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygnatura akt I C 611/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 13 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Jastrzębski Protokolant: apl. adw. Karolina Anna Kołata po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa D. G. przeciwko Č. P. a.s. w P. o zapłatę I zasądza od pozwanego Č. P. a.s. w P. na rzecz powoda D. G. kwotę 5.405,07 zł (pięć tysięcy czte
Czytaj więcej»