Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1318

I C 1495/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1495/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Romanowski Protokolant : Bartłomiej Katarzyński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2015 r. sprawy z powództwa Miasta S. W. przeciwko R. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. P. na rzecz powoda Miasta S. W. kwotę 270,40 zł (dwieście siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 1497/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1497/12 UZASADNIENIE U. C. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. domagając się zasądzenia kwoty 26 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 lipca 2012 r. a nadto kosztów postępowania z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 2 400 zł. Ponadto powódka wniosła o ustalenie odpowiedzialności pozwanej za dalsze, mogące wystąpić w przyszłości skutki wypadku spowodowanego przez E. M. w dniu 16 listopada 2010 r. W uzasadnieniu powódka podniosła, że w
Czytaj więcej»

I C 1504/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-12-01

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1504/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 01 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Kamila Starosta po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa P. C. (1) przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę I.zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda P. C. (1) kwotę 2.000 zł ( dwa ty
Czytaj więcej»

I C 1527/13

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-10

Data publikacji: 2015-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1527/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2015 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : SSR Grzegorz Orlonek Protokolant : Magdalena Kurzawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2015 roku w Szczecinie w sprawie z powództwa H. B. przeciwko D. V. , M. B. i Gminie M. S. o ustalenie I ustala, iż pozwani D. V. i M. B. nie są najemcami lokalu mieszkalnego położonego w S. p
Czytaj więcej»

I C 1525/12

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-12-15

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1525/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Kamila Starosta po rozpoznaniu w dniu 01 grudnia 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko N. H. o zapłatę I uchyla pkt II i IV wyroku zaocznego z dnia 22 listopada 2013r. i w pozostałej części utrzymuje w mocy wyrok zaoczny z dnia 22 list
Czytaj więcej»

I C 1537/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1537/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Monika Koza po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. przeciwko M. K. o zapłatę I.oddala powództwo. II. zasądza od powoda na rzecz pozwan
Czytaj więcej»

I C 1561/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-07-04

Data publikacji: 2020-02-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1561/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 4 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska Protokolant: Joanna Kochman po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko P. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. P. na
Czytaj więcej»

I C 1569/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-25

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Sygn. akt I C 1569/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia Sądu Rejonowego Anna Dulska Protokolant : Magdalena Pukszta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2018 roku w S. sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) Spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki E. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 1585/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-11-21

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 1585/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2017r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Kamila Starosta po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2017r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko P. W. o zapłatę I.zasądzić od pozwanego P. W. na rzecz powoda Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwot
Czytaj więcej»

I C 1607/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2019-08-14

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1607/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anita Wolska Protokolant: Wioletta Chmiel po rozpoznaniu w dniu 05 października 2016r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) B. i inni Spółka Jawna w likwidacji z siedzibą w S. przeciwko Skarbowi Państwa- Prezydentowi Miasta S. o ustalenie I.oddala powództwo o ustalenie, że aktualizacja
Czytaj więcej»