Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 402/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2019-02-13

I C 211/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Data orzeczenia: 6 lutego 2019

Data publikacji: 22 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ugoda, dłużnik, wierzyciel, rata, odsetka ustawowa za opóźnienie, zobowiązanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dłużnik, wierzyciel, poręczenie, rata, odsetka ustawowa za opóźnienie, warunek ugody, kara umowna, zobowiązanie dłużników, opóźnienie dłużnika, terminowa spłata, wyliczona odsetka, dzień zawarcia ugody, data zawarcia ugody, zobowiązanie, odpowiedzialność poręczycieli, odsetka ustawowa zgodnie, należność główna, dłużnik główny, pozwany
Zobacz»

I C 569/22

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 12 maja 2023

Data publikacji: 24 lutego 2024

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ugoda, alimenty, córka stron, podział majątku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, alimenty, zawarcie ugody, alimentacja, nowy sącz, zaległość alimentacyjna, nagranie z rozprawy, rata alimentacyjna, zaległa rata, córka stron, komornik, podział majątku dorobkowego, podział majątku, oświadczenie o zrzeczeniu, pozwany, wójt gmin, zastępcza kara, wycofanie, ściągalność, zadłużenie w związku
Zobacz»

I C 98/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

alimenty, porozumienie, ugoda, córka stron, pozwany, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • alimenty, porozumienie, ugoda, córka stron, usamodzielnienie, ustalenie ojcostwa, małoletnia córka, powództwo o alimenty, obowiązek alimentacyjny, pozwany, narodziny córki, kształcenie córki, wzajemne ustępstwa, dzień podpisania porozumienia, pokrycie kosztów utrzymania, zawarcie porozumienia, dzień narodzin, roszczenie finansowe, dziecko, wychowanie i kształcenie
Zobacz»

XXV C 1368/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2020

Data publikacji: 5 lipca 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ugoda, zobowiązanie, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, wierzytelność, dzień zapłaty, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, dzień zawarcia ugody, całość zobowiązania, postanowienie ugody, kapitał, zobowiązanie, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, dodatkowe wezwanie, konieczność dodatkowa, wypowiedzenie umowy kredytu, wierzytelność, termin wynikający z treści, dalsza odsetka umowna, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, uiszczenie zaległości, dzień spłaty, dzień zapłaty, wyciąg z ksiąg banku, dłużnik
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

ugoda, stosunek prawny, rata, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, dłużnik, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, stosunek prawny, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, rata, wierzytelność, pozwany, wierzyciel, umowa, porozumienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, rata, wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, wierzyciel, umowa, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, podział majątku wspólnego, pozwany, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

V GC 405/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2022

Data publikacji: 10 stycznia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, porozumienie, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, odstąpienie od umowy, certyfikat, porozumienie, pozwany, transakcja handlowa, odsetka ustawowa za opóźnienie, skutek prawny ugody, dzień zawarcia porozumienia, anulowanie transakcji, umowa sprzedaży, towar, nabywany produkt, wymaganie rozporządzenia, certyfikowanie, dyrektywa komisji europejskiej, oświadczenie o odstąpienia, odstąpienie przez stronę powodową, umowa, standard
Zobacz»

I C 1429/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 12 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

ugoda, stosunek prawny, wierzytelność, wzajemne ustępstwa, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa bankowa, stosunek prawny, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, przedawnienie, kserokopia, odsetki umowne, wzajemne ustępstwa, jasło, pozwany, zgodność z oryginałem, cesja, odpis dokumentu, odsetka, oryginał przez pełnomocnika, sporny stosunek prawny, wysokość czterokrotności stopy, radca
Zobacz»

IV C 460/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2019

Data publikacji: 15 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, opóźnienie, pozwany, podział majątku, majątek wspólny, dłużnik, odsetki ustawowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, odpowiednie odsetki, opóźnienie, odpowiednie świadczenie, wykonanie ugody, warszawa, pozwany, podział majątku, odpowiednia nieruchomość, majątek wspólny, nienależyte wykonanie, świadczenia pieniężne, koszt uiszczonej opłaty, spieniężenie nieruchomości, dłużnik, spełnienie, odsetki ustawowe, sprawa o podział majątku, zapłata kwoty głównej, złożone pełnomocnictwo
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, rata, wzajemne ustępstwa, pozwany, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, podjęcie działań windykacyjnych, rata, ugoda strony, harmonogram, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, zapłata, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji
Zobacz»

III Ca 510/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 czerwca 2021

Data publikacji: 3 września 2021

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

porozumienie, ustępstwo, ugoda, pozwany, odsetka ustawowa za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • porozumienie, ustępstwo, transakcja handlowa, ugoda, wpływ błędów, zapis porozumienia, pozwany, faktura, sporne porozumienie, skutek prawny ugody, oświadczenie powódki, wyrób medyczny, dostawa wyrobów, zawarcie porozumienia, przesłanka uchylenia, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozew należności głównej, zakres zadłużenia, umorzenie należności, treść porozumienia
Zobacz»

I C 198/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 26 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

córka, stosunek prawny, wzajemne ustępstwa, ugoda pozasądowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • córka, przedmiotowa ugoda, śmierć córki, ugodzona kwota, przedmiotowa szkoda, córka powoda, wykonanie roszczenia, zawarcie ugody, stosunek prawny, błąd wywołany podstępnie, wzajemne ustępstwa, ugoda pozasądowa, rozpacz, dziecko, autobus, zadośćuczynienie i odszkodowanie, wypadek komunikacyjny z udziałem, jezdnia, tragiczna śmierć, zeznanie powoda
Zobacz»

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, umowa, potrącenie, ustępstwo, strona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, konwencja, pozwany, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, umowa, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody, umowa sprzedaży
Zobacz»

II Ca 274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 14 września 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

ugoda, potrącenie, pozwany, ustępstwo, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, potrącenie, treść ugody, ugoda zawarta w sprawie, oświadczenie o potrąceniu, ugoda sądowa, spółka, pozwany, sygnatura, zobowiązanie i należności, ważność i skuteczność, wzmianka, ustępstwo, strona ugody, usługi marketingowe, dokonane potrącenie, wierzytelność, roszczenie powodów, wzajemne zobowiązanie, całkowite pomięcie
Zobacz»

XIII Ca 260/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 4 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ugoda, alimenty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, alimenty, zawarcie ugody, podpisanie ugody, małoletni powód, matka małoletnia, roszczenie alimentacyjne, treść ugody, ugoda sądowa, obowiązek alimentacyjny, krzyk w sprawie, pozwany, przedstawicielka ustawowa małoletnia, strona ugody, niezaspokojone potrzeby, poprzednia sprawa, zawarta ugoda, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, przedstawicielka ustawowa powoda, dziecko
Zobacz»

I ACa 596/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 stycznia 2021

Data publikacji: 21 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

stosunek prawny, ugoda pozasądowa, ustępstwo, córka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • stosunek prawny, treść ugody, strona ugody, śmierć córki, data zawarcia ugody, ugoda pozasądowa, ustępstwo, odszkodowanie, dalsze roszczenie, wygaśnięcie stosunku prawnego, córka, przedmiot ugody, dodatkowe zadośćuczynienie, definitywne zakończenie, przedmiotowa czynność prawna, pogorszenie sytuacji życiowe, moc ugody, znaczne pogorszenie, przesłuchanie strony powodowej, zarzut naruszenia
Zobacz»

I C 1089/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Turku

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 22 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ugoda, rata, porozumienie, dłużnik, odsetka, opóźnienie, wierzytelność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda i porozumienie, rata, odsetki umowne, przedawnienie, porozumienie, wypowiedzenie ugody, dłużnik, odsetka, opóźnienie, narodowy bank polski, stopa kredytu lombardowego narodowego, wierzytelność, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, odsetka maksymalna, turek, warunek ugody, wysokość odsetki, wierzyciel, kredyt ratalny
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ugoda, stosunek prawny, odsetka, wzajemne ustępstwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, treść ugody, skapitalizowana renta wyrównawcza, stosunek prawny, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, łącząca strona, skutek ugody, strona stosunku prawnego, pająk, błąd
Zobacz»

I C 1018/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, wierzytelność, pozew, umowa, odsetka, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, umowa ugody, przedawnienie, umowa bankowa, wierzytelność, roszczenie, pozew, wypowiedzenie ugody, odsetki umowne, treść ugody, umowa, kredyt, kwota bazowa, odsetka, oświadczenie o cofnięciu pozwu, dzień złożenia pozwu, wysokość odsetki, siostra żony, kwota
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Pankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anita Wolska
Data wytworzenia informacji: