Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III C 1618/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 2016-04-28

III Ca 443/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zawarcie umowy, otrzymany zadatek, roczny termin przedawnienia, nieruchomość, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, otrzymany zadatek, kwota nominalna, dojście do skutku umowy, śródmieście w łodzi, roczny termin przedawnienia, zadatek w podwójnej wysokości, cena sprzedaży, nieruchomość, umowa przedwstępna sprzedaży, egzekucja, wydruk ze strony internetowej, klauzula wykonalności, pozwany, artykuł, termin przedawnienia roszczenia, akt notarialny
Zobacz»

I ACa 1028/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zadatek, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, cena, decyzja o warunkach zabudowy, nieruchomość, roczny termin przedawnienia, uzyskanie decyzji o warunkach
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, termin zawarcia umowy, pozwany, cena, zabudowa i zagospodarowanie terenu, warunek zabudowy i zagospodarowania, roszczenie o zawarcie umowy, podana cena, lokal udziałów w nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy, nieruchomość, roczny termin przedawnienia, przyszła cena, przedawnienie roszczeń, uzyskanie decyzji o warunkach, nowy sącz, umowa sprzedaży, żądanie ewentualne
Zobacz»

II Ca 390/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 października 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zawarcie umowy, decyzja o warunkach zabudowy, zarzut przedawnienia, zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, otrzymany zadatek, pozwany, roczny termin przedawnienia, cena nabycia nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, decyzja o warunkach zabudowy, zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży, zarzut przedawnienia, umowa zadatku, akt notarialny, zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, charakter zadatku, otrzymany zadatek, pozwany, kwota zadatku, wysokość zadatku, uiszczony zadatek, roczny termin przedawnienia, cena nabycia nieruchomości, termin dodatkowy, strona druga, świadczenie, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

II Ca 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, roczny termin przedawnienia, pozwany, otrzymany zadatek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, zawarcie umowy, odstąpienie od umowy, wykonanie umowy przedwstępnej, roczny termin przedawnienia, pozwany, lokal, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, przedawnienie roszczeń, próby ugodowe, otrzymany zadatek, zawarcie umowy przedwstępnej, alternatywna podstawa żądania, zawezwanie, brak odstąpienia, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, przedmiot zadatku, uprawnienie do odstąpienia
Zobacz»

I ACa 1305/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 czerwca 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, termin przedawnienia, nieruchomość, warunek zawarcia umowy, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia, wpis prawa własności, odpis z księgi wieczystej, nieruchomość, prawomocny wpis, klauzula wykonalności, termin zawarcia umowy, zmiana umowy przedwstępnej, dzień zawarcia umowy przeniesienia, zawarcie umowy przedwstępnej, sprzedaż, przedstawienie odpisu, termin przedawnienia roszczenia, warunek zawarcia umowy, cena, wpłacona kwota, postępowanie o uzgodnienie treści
Zobacz»

I ACa 467/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 19 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, pozwany, treść umowy przedwstępnej, roczny termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, zwrot podwójnego zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, całość świadczenia, pozwany, świadczenie powódki, przedawnienie roszczenia powódki, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia roszczenia, zawarcie umowy przedwstępnej, termin do dochodzenia roszczeń, nabywczyni, ogólny termin przedawnienia, roszczenie o zwrot świadczenia, treść umowy przedwstępnej, zadatek w podwójnej wysokości, roczny termin przedawnienia, zwrot świadczenia nienależnego, zbywca
Zobacz»

VI ACa 51/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zawarcie umowy, zwrot zadatku, nieruchomość, kwota zapłacona na poczet, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, cena, termin przedawnienia, roszczenie o zwrot kwot
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, zwrot zadatku, nieruchomość, kwota zapłacona na poczet, zawarcie umowy przedwstępnej, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, cena, strona umowy przedwstępna, termin przedawnienia, przeprowadzenie postępowania spadkowego, roszczenie o zwrot zadatku, stwierdzenie nabycia spadku, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, planowana inwestycja, podwójny zadatek, roszczenie o zwrot kwot, świadczenie z umowy, odstąpienie od umowy
Zobacz»

II Ca 528/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2022

Data publikacji: 22 września 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

kwota zapłacona na poczet, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, roczny termin, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • kwota zapłacona na poczet, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, świadczenie strony, zwrot zadatku, przyrzeczona umowa sprzedaży, świadczenie z umowy, roczny termin, samodzielna umowa, zaliczenie na poczet, konsekwencja uchwały, zarzut przedawnienia, sprzeczność roszczenia powoda, zakwalifikowanie roszczenia, samodzielna podstawa żądania, nieprawidłowe zakwalifikowanie, zwrot w podwójnej wysokości, roszczenie o zwrot zadatku, roszczenie powoda z zasadami, żądanie zwrotu zadatku
Zobacz»

I ACa 1194/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

strona powodowa, zwrot zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, termin przedawnienia, pozwany, zawarcie umowy, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, zwrot zadatku, odstąpienie od umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawezwanie do próby ugodowej, przepis o bezpodstawnym wzbogaceniu, prawo odstąpienia, roszczenie o zwrot zadatku, uiszczony zadatek, zgłoszone roszczenie, adres, wniosek o zawezwanie, termin przedawnienia, zwrot świadczenia, pozwany, księga wieczysta, powodowa spółka, zawarcie umowy, zarzut przedawnienia, kwota zadatku
Zobacz»

III Ca 988/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zwrot zadatku, zawarcie umowy, przedawnienie, roszczenie z umowy przedwstępnej, upływ lat, cena nabycia nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, zawarcie umowy, przedawnienie, zastrzeżenie zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, upływ lat, ograniczenie roszczenia, cena nabycia nieruchomości, zarzut procesowy, roszczenie o zawarcie umowy, dokument administracyjny, zwrot zaliczki na poczet, cofnięcie pozwu, pieniądz, roszczenie o zwrot zadatku, odmienne zastrzeżenie umowne, powództwo o zapłatę kwot, naruszenie przez sąd rejonowy, sprzedaż nieruchomości, przepis dotyczący przedawnienia
Zobacz»

VI ACa 959/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 21 października 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, termin przedawnienia, nieruchomość, zawarcie umowy, roszczenie, zwrot zadatku, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, termin przedawnienia, zwrot podwójnego zadatku, nieruchomość, zawarcie umowy, strona umowy przedwstępna, roszczenie, pierwsza instancja, wpłacony zadatek, przedawnienie roszczeń, zwrot zadatku, termin zawarcia umowy, konstytucja rp, podwójna wysokość, pozwany, przepis kodeksu cywilnego, wejście w życie kodeksu, umowa definitywna, podwójna kwota zadatku, bieg
Zobacz»

I C 959/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 18 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zwrot zadatku, roczny termin przedawnienia, nieruchomość, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, pozwany, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, roczny termin przedawnienia, nieruchomość, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, koncesja na wydobywanie kruszywa, złoże kruszywa naturalnego, dokumentacja geologiczna, przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, część złoża, pozwany, udzielenie koncesji, zarzut przedawnienia, koncesja na wydobywanie kopalin, poszukiwanie i rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż, aneks, roszczenie o zwrot zadatku, zastrzeżenie zadatku, projekt decyzji
Zobacz»

I C 348/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 28 czerwca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zawarcie umowy, pozwany, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cena, umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy, kopia umowy, kuzynek, oryginał umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, zakup mieszkania, pozwany, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, zadatek w podwójnej wysokości, zwrot zaliczki, dopisek, zarzut przedawnienia, zobowiązanie do zawarcia umowy, przekazana kwota, mąż, egzemplarz umowy, podpis, prawo do lokali, zeznanie powódki
Zobacz»

II Ca 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 9 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zwrot zadatku, zawarcie umowy, przedawnienie, roszczenie z umowy przedwstępnej, kwota zapłacona na poczet, cena nabycia nieruchomości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, siedziba w świdnicy, zawarcie umowy, wschód, małoletni, przyrzeczona umowa sprzedaży, rejonowy lublin, zaliczka na poczet ceny, przedawnienie na zasadach, przedawnienie, roszczenie z umowy przedwstępnej, świadczenie nienależne, kwota zapłacona na poczet, pożyczka, strona umowy przedwstępna, przedstawicielka, spadek, cena nabycia nieruchomości, ojciec, roszczenie o zwrot zadatku
Zobacz»

VIII C 2410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 27 stycznia 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zwrot zadatku, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, nieruchomość, pozwany, termin przedawnienia, cena, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • kredyt, protokół elektroniczny rozprawy, zwrot zadatku, zawarcie umowy, notariusz, roszczenie z umowy przedwstępnej, nieruchomość, pozwany, roszczenie o zwrot zadatku, termin przedawnienia, cena, bank, umowy rezerwacyjne, podpisanie umowy, sprzedaż nieruchomości, zdolność kredytowa, cena sprzedaży, żądanie zwrotu zadatku, ustna umowa, zarzut przedawnienia
Zobacz»

XVIII C 540/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zwrot zadatku, termin przedawnienia, zawarcie umowy, roszczenie z umowy przedwstępnej, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, termin przedawnienia, zawezwanie do próby ugodowej, zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży, wniosek o zawezwanie, roszczenie z umowy przedwstępnej, roszczenie o zwrot zadatku, pełna zdolność, zdolność do czynności prawna, umowa sprzedaży nieruchomości, przedstawiciel ustawowy, nieruchomość, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, osoby niemające, opiekun prawny, sprawa o zawarcie, próba ugodowa w sprawie, bieg przedawnienia, spadkobierca
Zobacz»

I C 1741/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nieruchomość, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, pozwany, zawarcie umowy, roczny termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • płyta z nagraniami, projekt, nieruchomość, roszczenie z umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, pozwany, dom jednorodzinny, zawarcie umowy, zadatek w podwójnej wysokości, zeznanie powódki, architekt, roczny termin przedawnienia, oferta, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, akt notarialny, bryła, wybudowanie, budowa domów, realizacja umowy, zawarcie umowy przedwstępnej
Zobacz»

III Ca 791/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zwrot zadatku, nieruchomość, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy przedwstępnej, zwrot zadatku, nieruchomość, zatrzymanie zadatku, roszczenie z umowy przedwstępnej, zadatek w podwójnej wysokości, kontrahentka, przyszła umowa, pierwotna umowa, zawarcie umowy, pozwany, zawarcie umowy przedwstępnej, dom, zmodyfikowany projekt, nowa umowa, podwójna wartość zadatku, przyjęta podstawa faktyczna, oferta, żądanie zwrotu zadatku, nienależne świadczenie
Zobacz»

XIV C 329/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 22 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zwrot zadatku, nieruchomość, pozwany, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zwrot zadatku, odstąpienie od umowy, roszczenie o zwrot zadatku, przedwstępna umowa sprzedaży, oświadczenie o odstąpienia, nieruchomość, uznanie niewłaściwe, przyrzeczona umowa sprzedaży, pozwany, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia, roszczenie z umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, podział nieruchomości, umowa o ustanowienie hipoteki, małżonek, projekt podziału, uznanie roszczenia, roczne przedawnienie, umowa o uznaniu
Zobacz»

II Ca 1180/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

zadatek, umowa przedwstępna, cena, zawarcie umowy, pozwany, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, cena
 • Ważne frazy
  • zadatek, umowa przedwstępna, notariusz, wpłacona kwota, cena, charakter zaliczki, zawarcie umowy, zaliczka na poczet ceny, pozwany, zamierzony cel świadczenia, podpisywanie umowy przedwstępnej, dokonanie podziału geodezyjnego, roszczenie o zwrot zadatku, roszczenie o zwrot zaliczki, geodeta, współwłaścicielka, nieruchomość, stosunek wynikający z umowy, sprzedaż części nieruchomości, strona o treści
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Jasicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Suchecka
Data wytworzenia informacji: